Yes! Aangifte tijd. Altijd weer spannend. No worries, ik help je er door heen. Voor mijn ondernemers doe ik het natuurlijk elk jaar, maar ik doe het met plezier ook voor jou:

 • Als je geen zaak hebt maar zelf al heel dapper je privé aangifte hebt ingevuld en je wilt even een check – misschien heb je wel een handige aftrekpost gemist? Ik kijk op afstand met je mee, via ZOOM of Teamviewer.
 • Als je zelf altijd je zakelijke boekhouding doet en je wilt hulp bij de invoering van je cijfers bij de aangifte. Geen probleem, ten eerste ben ik een groot fan van eigenwijsheid, dus je hoeft geen boekhouding bij mij te hebben lopen om mijn hulp te krijgen. Ten tweede zijn de online tools van tegenwoordig best compleet in het maken van jaarcijfers. Ik help je met de missende stukken en met de invoering in je aangifte.

Wat jouw situatie ook is, deze stukken heb je altijd nodig voor een complete aangifte. Verzamel & heers!

DE CHECKLIST

Je eigen DigID inlognaam en wachtwoord, hiermee log je in op de Belastingdienst en andere overheidswebsites. Heb je nog geen DigiD? Vraag een DigiD aan.

Vind je het spannend om je DigID gegevens te delen (moet je ook zeker niet met teveel mensen doen) vraag dan een machtiging aan via deze DigID-link. Zo kan iemand op jouw verzoek wel werken met je aangifte zonder dat die persoon ergens anders bij kan komen.

Je hebt ook je burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit staat onder andere op je rijbewijs, je paspoort en soms op je zorgverzekeringspas. Het gaat om een 9-cijferig nummer. Als je samen met je partner aangifte doet, hebben we zijn/haar BSN nummer ook nodig.

Heb je recent een nieuw rekeningnummer waar je (eventuele) teruggave van de Belastingdienst op wilt ontvangen? Zorg dat je die paraat hebt, dan kunnen we die wijziging ook meteen doorgeven aan de Belastingdienst.

Verzamel de jaaropgave(n) die je ontvangt van je werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s). De Belastingdienst heeft de benodigde gegevens hieruit al voor je ingevuld, maar doet dat niet altijd correct. Dus goed om te checken!

Als je geen jaaropgave kunt vinden, kun ook alle salarisstroken per werkgever bij elkaar optellen. Of kijk op de laatste loonstrook van het jaar. Vaak staat daar alles al bij elkaar opgeteld.

Je hebt recht op belastingaftrek voor woon-werkverkeer als je geen (volledige) reiskostenvergoeding van je baas krijgt. Maar alleen als je met het openbaar vervoer reist over een afstand van 10 kilometer of meer.

Kom je hiervoor in aanmerking zorg dan voor:

 • een openbaarvervoer- of reisverklaring van je werkgever
 • het bewijs van je gemaakte ritten met een uitdraai van je OVchipkaart van het afgelopen jaar

Wat het je oplevert zie je hieronder. Deze bedragen gelden voor 2020, voor andere jaren volg je deze link naar de Belastingdienst:

Koophuis?

Als je een koophuis hebt is de hypotheekrente aftrek elk jaar belangrijk en in je voordeel. Om zeker te weten dat alles klopt zijn deze stukken nodig:

 • Alle papieren die je van je hypotheekverstrekker ontvangt.
 • De WOZ-beschikking. Die staat in de beschikking die je in 2020 van de gemeente ontving, meestal in het overzicht van de rekening voor de gemeentebelastingen. Je kunt de WOZ-waarde ook opvragen bij www.wozwaardeloket.nl.
 • Het bedrag van de (eventueel) betaalde erfpacht.

Nieuw koophuis dit jaar?

 • De bewijzen voor alle aftrekbare uitgaven bij aankoop van een nieuwe woning. Bij aankoop van je woning kun je deze kosten allemaal aftrekken:
  • Hypotheek advies
  • Afsluit- en bereidstellingsprovisie rond de hypotheek
  • Notariskosten
  • Bouwrente
  • Aankoopkeuring voor hypotheek of Nationale Hypotheek Garantie
  • Taxatiekosten voor hypotheek of Nationale Hypotheek Garantie
  • De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie
 • De leenovereenkomst en het eventuele aflossingsschema als je geld van je ouders leent voor de woning.
 • De gegevens van de kapitaalverzekering, als je een (bank)spaarhypotheek hebt.

Verbouwd aan je koophuis?

Heb je dit jaar verbouwd aan je koophuis? En had je daarvoor een verbouwingslening óf heb je een belastingvrije gift van je ouders gebruikt? Verzamel dan ook:

 • Alle facturen en bonnetjes bij een verbouwing. Deze heb je nodig als je rente op de verbouwingslening wilt aftrekken. Of om te bewijzen dat je een belastingvrije gift van je ouders hebt gebruikt voor je eigen woning.
 • Voor alle verbouwingen die je anders gefinancierd hebt hoef je geen bonnetjes te bewaren voor je aangifte.

In geval van loondienst loopt je pensioen meestal via je werkgever. Maar betaal je zelf vrijwillig (een deel) van die pensioenpremie? Dan mag je dat aftrekken in je aangifte. Spaar je zelf apart bij voor je pensioen (of ander kapitaal voor later) en doe je dat via een lijfrente, dan kan je de premie daarvoor ook aftrekken.

Verzamel daarvoor:

 • je pensioenoverzicht
 • overzicht van de lijfrente

Als je zorgkosten boven de 136 euro uitkomen (alleenstaand) of boven de 272 (samen met die van je fiscale partner) kan je in aanmerking komen voor aftrek = belastingvermindering. Hoe meer je verdient, hoe hoger dit drempelbedrag wordt. Zaken die je vergoed krijgt van de zorgverzekering, of die onder je eigen risico van die verzekering vallen, kan je natuurlijk niet aftrekken. Maar verder best wel veel, de moeite waard om je bonnen/facturen voor te verzamelen!

Handig: stuur al je huisarts-verwijzingen, bonnen voor hulpmiddelen en andere ziektekosten die je betaalt gedurende het jaar direct door naar je boekhouder of bewaar ze in een aparte mailmap. Je kan namelijk best wat kosten opvoeren. Of je er wat van terug krijgt hangt af van de hoogte van je inkomen, maar achteraf weer opzoeken is vaak zo lastig dat mensen ervan af zien, en dan krijg je sowieso niets.

Wat kan je aftrekken:

 • Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist
 • Behandelingen met verwijzing van huisarts/arts door een paramedicus (ongeveer iedereen die zich bezig houdt met gezondheid)
 • Behandelingen zonder verwijzing van huisarts/arts door fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut,  mondhygiënist of huidtherapeut
 • Medicijnen (ook homeopatisch) die niet door de verzekering vergoed worden én zijn voorgeschreven door een arts
 • Steunzolen
 • De meerprijs van een gehoorapparaat
 • Vervoerskosten naar arts of ziekenhuis

Giften zijn aftrekbaar. Dus goede doelen hebben er baat bij, en jij ook nog eens via de Belasting teruggave. Je giften moeten dan wel naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaan – welke dat zijn lees je hier.

Maak een screenshot van je internetbankieren waar je de betalingen ziet staan (bij maandelijkse betalingen filter je op de organisatie). Deze mag je bewaren als bewijsstuk bij je aangifte, voor als je ooit gecontroleerd wordt.

Als je meer dan €250 uitgeeft aan scholingskosten, kun je het meerdere vaak aftrekken. Tenminste: als je werkgever de kosten niet vergoedt. Bewaar daarom de betalingsbewijzen, nota’s en/of bankafschriften. Let op dat studiekosten voor mensen die studeren onder het nieuwe leenstelsel niet aftrekbaar zijn.

Slim:

 • Omdat je elk jaar te maken hebt met een drempel (minimale kosten waarboven je aftrek kan krijgen) is het soms handig de kosten voor meerdere jaren in 1 jaar te betalen.
 • En: als je plannen hebt, pak dan dit jaar (2021) nog wat studie mee. De regeling voor aftrek vervalt op 1 januari 2020, dan komt er een nieuwe studiekostenregeling, waarvan nog niet duidelijk is hoe voordelig of onhandig deze zal uitpakken.

Let op: dit geldt alleen voor partner alimentatie. Een bijdrage aan of van je ex-partner voor kinderkosten is NIET aftrekbaar.

Betaal of ontavng je wel kinderalimentatie? Bewaar dan een overzicht van de ontvangen of betaalde bedragen. Ook advies- of advocaatkosten die gemaakt zijn om partneralimentatie te verkrijgen of te verhogen kunnen in aftrek komen.

Over je vermogen betaal je belasting in Box 3. Tenminste, als het boven een belastingvrij deel uitkomt. Voor 2020 is dat 30.000 (daarboven ga je belasting betalen, daaronder niet) of 60.000 als je aangifte doet met een fiscaal partner. Je schulden mag je daar eerst nog van af trekken (als ze boven 3.200 uitkomen voor jou alleen of 6.400 samen met je fiscaal partner).

Wat verzamel je voor een goede aangifte in jouw voordeel:

 • De jaaropgaven van banken en beleggingsinstellingen
 • Je negatieve banksaldo’s
 • De overzichten van schulden voor consumptief krediet (voor vakanties, auto’s, doorlopende kredieten bij winkels e.d.)
 • De beschikkingen van Toeslagen als je daar ontvangen geld van moet terugbetalen
 • Als je geld geërfd hebt: een overzicht van de erfbelasting (is schuld)